Bản chất của tư bản? – https://blogchiase247.net

Related Articles

 • Thế nào là tư bản bất biến? Tư bản khả biến? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?

  Tư bản không bao giờ thay đổi, tư bản khả biến Muốn triển khai sản xuất, nhà tư bản phải ứng tư bản ( bỏ vốn ) ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động
 • Tỷ suất, khối lượng giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó?

  – Tỷ suất giá trị thặng dư + Khái niệm : Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ số tính theo Xác Suất giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến thiết yếu để sản xuất ra giá trị thặng dư đó .
 • Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối?

  Trên thực tiễn nhà tư bản luôn luôn tìm cách nâng cao trình độ bóc lột để thu được thật nhiều giá trị thặng dư. Trong quá trình tăng trưởng tiên phong của sản xuất tư bản chủ nghĩa, khi kỹ thuật còn thấp, tân tiến chậm rãi thì giải pháp đa phần để tăng giá trị thặng dư là lê dài ngày lao động của công nhân .
 • Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tương đối?

  – Việc kéo dài ngày lao động bị giới hạn về thể chất và tinh thần của người lao động và vấp phải cuộc đấu tranh càng mạnh mẽ của giai cấp công nhân.

 • Tại sao nói quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản? Đặc diểm của sản xuất giá trị thặng dư trong giai đoạn hiện nay?

  – Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế tài chính tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản Mỗi một phương pháp sản xuất có một quy luật kinh tế tài chính tuyệt đối, quy luật phản ánh mối quan hệ kinh tế tài chính bản chất nhất của phương pháp sản xuất đó .
 • Phân tích sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư?

  – Quá Irình sản xuất tư bản chủ nghĩa trước hết là quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng. Nhưng mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa là giá trị thặng dư.

 • Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa?

  Khái niệm: Sức lao động là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích.

 • Phân tích sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất?

  – Khi doanh thu chuyển hóa thành doanh thu trung bình thì giá trị sản phẩm & hàng hóa chuyển hóa thành Ngân sách chi tiêu sản xuất. – Giá cả sản xuất bằng chi phi sán xuất cộng với doanh thu trung bình. Giá cả sản xuất = k + doanh thu trung bình .
 • Tỷ suất lợi nhuận là gì? Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận?

  – Tỷ suất lợi nhuận – Khái niệm : Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo Phần Trăm giữa giá trị thặng dư và hàng loạt tư bản ứng trước .
 • Lợi nhuận là gì? Phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư ?

  – Giữa giá trị hàng hoá và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa luôn luôn có sự chênh lệch, vì vậy sau khi bán hàng hoá ( giả định : giá thành = giá trị ), nhà tư bản không những bù đắp đủ số tư bản đã ứng ra, mà còn thu về được một số tiền lời ngang bằng với m .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories