bài toán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Chúng ta đang giải bài toán số 58

We’re on problem 58.

QED

Theo tôi, bài toán này có vẻ thẳng thắn, không phức tạp

I mean, this seems pretty straightforward .

QED

Cantor giải bài toán phức tạp này năm 1869.

Cantor solved this difficult problem in 1869.

WikiMatrix

Viện Y khoa đã tìm cách giải đáp bài toán mặt nạ.

The Institute of Medicine tried to look at the masking question.

ted2019

Bài toán này dễ hơn nhiều so với con số sai tôi đang tính

This is a much easier problem than what I was doing

QED

Bạn có thể làm rất nhiều bài toán.

You can do so many more problems.

ted2019

Chúng ta hãy xem xét bài toán thang máy từng bước một

Let’s examine the elevator problem one step at a time.

QED

Một ngày nọ, Ben làm một bài kiểm tra toán có 30 bài toán.

One day Ben took a math test with 30 problems.

LDS

Có những bài toán là NP-khó nhưng không phải NP-đầy đủ, chẳng hạn bài toán dừng.

There are decision problems that are NP-hard but not NP-complete, for example the halting problem.

WikiMatrix

Hãy làm thêm một bài toán nữa cho vui.

Let’s do one more, just for fun .

QED

Căn bản nó là một bài toán, không hơn không kém.

And originally, it was a math problem, more or less.

ted2019

Các bài toán trong BPP có thuật toán Monte Carlo chạy trong thời gian đa thức.

Problems in the class BPP have Monte Carlo algorithms with polynomial bounded running time.

WikiMatrix

Bài toán người bán hàng

Obligations of the Seller.

WikiMatrix

Tôi tự đưa ra bài toán này.

I gave myself the problem.

ted2019

Bài toán hóc búa : Làm sao chúng làm được?

The puzzle, the mystery was: How does it do it?

ted2019

Bài toán đấy không giải được.

The problem was unsolvable.

OpenSubtitles2018. v3

Giống như một cách mã hóa tập các lời giải của một bài toán.

So it’s some encoding of the set of possible solutions to the problem.

QED

Định nghĩa Vấn đề ( bài toán )

[ DEFlNITlON OF A PROBLEM ]

QED

Nhưng ông vẫn chưa giải được bài toán.

But you haven’t solved it yet.

OpenSubtitles2018. v3

Mary, cháu biết bài toán sai.

Mary, you knew the problem was incorrect.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ: Bài toán: Tôi nhiều hơn con tôi 22 tuổi.

For example: Problem in words: A father is 22 years older than his son.

WikiMatrix

Nhằm giải quyết nghịch lý này, ta cần phải biến câu chuyện thành một bài toán.

To resolve the paradox, it helps to turn the story into a math problem.

QED

Nguồn gốc của bài toán người bán hàng vẫn chưa được biết rõ.

The origins of the travelling salesman problem are unclear.

WikiMatrix

Chúng là những bài toán cần tìm ra lời giải.

Thes e are the solutions that we need to find .

QED

Nhưng sau đó Einstein đã liên hệ đến một bài toán quen thuộc hơn: chia bánh.

Einstein soon related it to a much more familiar problem: sharing.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories