bạc đạn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Với bạc đạn?

With ball bearings?

OpenSubtitles2018. v3

Thích, nhưng không có ai nhét bạc đạn vô thằng nhỏ.

Yes, but no one there puts ball bearings on his prick!

OpenSubtitles2018. v3

Thanh gươm bạcđạn bạc.

Silver sword and silver bullet.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng ngay khi chúng ta đã giải quyết được những vấn đề về CO2 và cả nhiên liệu hóa thạch, thì cũng không có ai mạ bạc đạn dược.

But as we found out with addressing CO2 issues, and also fossil fuels, there is no one silver bullet.

ted2019

Cô ta có thể chuyển tiền bạc, súng đạn hay bất cứ thứ gì.

She could be moving money, guns, anything.

OpenSubtitles2018. v3

Có bao nhiêu người dùng đạn bạc nhỉ?

How many people keep silver bullets in their gun?

OpenSubtitles2018. v3

Không có viên đạn bạc nào hết.

There’s no silver bullet.

ted2019

Đây chính là viên đạn bạc ta đang tìm kiếm, Joy!

This is the silver bullet I’ve been looking for, Joy!

OpenSubtitles2018. v3

Đạn bạc à?

Silver bullets?

OpenSubtitles2018. v3

Ờm, thi thoảng, khi còn nghi ngờ, cho chúng ăn đạn bạc.

Yeah, or sometimes, when in doubt, try a silver bullet.

OpenSubtitles2018. v3

Đạn bạc hay hơn.

Silver bullets are way cooler.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy đạn bạc đã làm được gì đó đúng không?

So, the silver bullets, they did something, right?

OpenSubtitles2018. v3

Lên nòng đạn bạc.

Arming silver grenade!

OpenSubtitles2018. v3

Dùng đạn bạc!

Silver ammunition!

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta nên đưa cho cậu tên thay vì đạn bạc.

We ought to give you wooden bullets instead of silver ones.

OpenSubtitles2018. v3

Khi đến, em ” điền ” cho chúng vài phát đạn bạc, nhưng nó chỉ làm chậm chúng thôi.

I-I filled them with silver, but it only slowed them down.

OpenSubtitles2018. v3

Harvey Dent, viên đạn bạc của thế giới ngầm… lại sợ đến cứng người trước những đại gia ư?

Harvey Dent, scourge of the underworld scared stiff by the trust-fund brigade.

OpenSubtitles2018. v3

Đạn bạc không giết được ma cà rồng, chúng chỉ làm hắn yếu đi và hắn có thể bị đóng cọc.

Silver bullets won’t kill a vampire, they’ll just bring him down so he can be staked.

OpenSubtitles2018. v3

Ngay sau đó, ông tự tử -theo truyền thuyết thì ông đã tự tử bằng khẩu súng với viên đạn bạc.

Shortly afterwards, he committed suicide—according to legend, by shooting himself with a silver bullet.

WikiMatrix

Tôi cần súng, đạn, tiền bạc;

Well, I needed guns, ammo, money.

OpenSubtitles2018. v3

Phiên bản phối màu “Viên đạn bạc” này sau đó đã được phát hành lại tại Mỹ vào ngày 13 tháng 4 năm 2017 với mức giá $160.

The original “Silver Bullet” colorway released again in the US on April 13th, 2017 for $160.

WikiMatrix

“Viên đạn bạc” trong trường hợp này là các bao nang nhỏ “khoang thoát hiểm tí hon” thường rụng khỏi tế bào gọi là exosome.

The silver bullet in this case are tiny vesicles, little escape pods regularly shed by cells called exosomes.

ted2019

Anh ấy thậm chí đã khóc khi bị ngã và trầy đầu gối, và bây giờ thì anh ấy phải đối mặt với đạn bạc

I used to cry when he fell over and hurt his knee and now he has to face bullets.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories