avenues tiếng Anh là gì?

Related Articles

avenues tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng avenues trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ avenues tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm avenues tiếng Anh

avenues

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ avenues

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

avenues tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ avenues trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ avenues tiếng Anh nghĩa là gì.

avenue /’ævinju:/

* danh từ

– đại lộ

– con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)

– (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới

=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn

– (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)

=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần

=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

Thuật ngữ liên quan tới avenues

Tóm lại nội dung ý nghĩa của avenues trong tiếng Anh

avenues có nghĩa là: avenue /’ævinju:/* danh từ- đại lộ- con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)- (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn- (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

Đây là cách dùng avenues tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ avenues tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

avenue /’ævinju:/* danh từ- đại lộ- con đường có trồng cây hai bên (đi vào một trang trại)- (nghĩa bóng) con đường đề bạt tới=the avenue to success+ con đường đề bạt tới thành công- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) đường phố lớn- (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)=avenue of approach+ con đường để tiến đến gần=to cut off all avenues of retreat+ cắt đứt mọi con đường rút quân

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories