automobile tiếng Ý là gì?

Related Articles

Thông tin thuật ngữ automobile tiếng Ý

Từ điển Ý Việt

phát âm automobile tiếng Ý

automobile

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ automobile

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Ý chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

automobile tiếng Ý?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ automobile trong tiếng Ý. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ automobile tiếng Ý nghĩa là gì.

* danh từ

– {car} xe ô tô; xe, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa (xe lửa, xe điện), giỏ khí cầu, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buồng thang máy, (thơ ca) xe, xa

– {automobile} (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ô tô

– {auto} (thông tục) xe ô tô

– {motor} động cơ mô tô, ô tô, (giải phẫu) cơ vận động; dây thần kinh vận động, vận động, đi ô tô, đưa đi bằng ô tô

Thuật ngữ liên quan tới automobile

Tóm lại nội dung ý nghĩa của automobile trong tiếng Ý

automobile có nghĩa là: * danh từ- {car} xe ô tô; xe, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toa (xe lửa, xe điện), giỏ khí cầu, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) buồng thang máy, (thơ ca) xe, xa- {automobile} (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe ô tô- {auto} (thông tục) xe ô tô- {motor} động cơ mô tô, ô tô, (giải phẫu) cơ vận động; dây thần kinh vận động, vận động, đi ô tô, đưa đi bằng ô tô

Đây là cách dùng automobile tiếng Ý. Đây là một thuật ngữ Tiếng Ý chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Ý

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ automobile tiếng Ý là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Ý

* danh từ- {car} xe ô tô tiếng Ý là gì?

xe tiếng Ý là gì?

(từ Mỹ tiếng Ý là gì?

nghĩa Mỹ) toa (xe lửa tiếng Ý là gì?

xe điện) tiếng Ý là gì?

giỏ khí cầu tiếng Ý là gì?

(từ Mỹ tiếng Ý là gì?

nghĩa Mỹ) buồng thang máy tiếng Ý là gì?

(thơ ca) xe tiếng Ý là gì?

xa- {automobile} (từ Mỹ tiếng Ý là gì?

nghĩa Mỹ) xe ô tô- {auto} (thông tục) xe ô tô- {motor} động cơ mô tô tiếng Ý là gì?

ô tô tiếng Ý là gì?

(giải phẫu) cơ vận động tiếng Ý là gì?

dây thần kinh vận động tiếng Ý là gì?

vận động tiếng Ý là gì?

đi ô tô tiếng Ý là gì?

đưa đi bằng ô tô

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories