adds tiếng Anh là gì?

Related Articles

adds tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng adds trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ adds tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm adds tiếng Anh

adds

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ adds

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

adds tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ adds trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ adds tiếng Anh nghĩa là gì.

add /æd/

* động từ

– ((thường) + up, together) cộng

– thêm vào, làm tăng thêm

=add some more hot water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh

=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta

– nói thêm

=he added that+ anh ta nói thêm rằng

– (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào

!to add fuel to the fire

– (xem) fire

!to add insult to injury

– miệng chửi tay đấm

add

– (Tech) cộng; thêm vào, cộng thêm, tăng cường, bổ sung

add

– cộng vào, thêm vào, bổ sung

– a. together, a. up cộng lại lấy tổng


Thuật ngữ liên quan tới adds

Tóm lại nội dung ý nghĩa của adds trong tiếng Anh

adds có nghĩa là: add /æd/* động từ- ((thường) + up, together) cộng- thêm vào, làm tăng thêm=add some more hot water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta- nói thêm=he added that+ anh ta nói thêm rằng- (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào!to add fuel to the fire- (xem) fire!to add insult to injury- miệng chửi tay đấmadd- (Tech) cộng; thêm vào, cộng thêm, tăng cường, bổ sungadd- cộng vào, thêm vào, bổ sung- a. together, a. up cộng lại lấy tổng

Đây là cách dùng adds tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ adds tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

add /æd/* động từ- ((thường) + up tiếng Anh là gì?

together) cộng- thêm vào tiếng Anh là gì?

làm tăng thêm=add some more hot water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta- nói thêm=he added that+ anh ta nói thêm rằng- (+ in) kế vào tiếng Anh là gì?

tính vào tiếng Anh là gì?

gộp vào!to add fuel to the fire- (xem) fire!to add insult to injury- miệng chửi tay đấmadd- (Tech) cộng tiếng Anh là gì?

thêm vào tiếng Anh là gì?

cộng thêm tiếng Anh là gì?

tăng cường tiếng Anh là gì?

bổ sungadd- cộng vào tiếng Anh là gì?

thêm vào tiếng Anh là gì?

bổ sung- a. together tiếng Anh là gì?

a. up cộng lại lấy tổng

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories