6 phần hành kế toán trong doanh nghiệp mà ai cũng phải biết

Related Articles

2019-12-27

Kế toán là việc làm thu nhận và ghi chép những tài liệu kinh tế tài chính của doanh nghiệp, giải quyết và xử lý và tổng hợp những thông tin và phân phối thông tin cho những đối tượng người tiêu dùng có tương quan .

Đối với doanh nghiệp hoạt động giải trí kế toán vô cùng quan trọng. Bởi lẽ nó chính là công cụ để quản trị, giám sát mọi hoạt động giải trí kinh tế tài chính kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời kế toán cũng là nguồn phân phối những tài liệu kinh tế tài chính thiết yếu cho những đối tượng người dùng có tương quan để Giao hàng cho quy trình ra quyết định hành động. Ở bài viết ngày hôm nay, hãy cùng nhanh.vn khám phá về những phần hành kế toán trong doanh nghiệp nhé .

Tùy theo tính chất của các hoạt động trong doanh nghiệp, kế toán được chia làm nhiều phần hành khác nhau. 

1. Kế toán tiền lương

Công việc hầu hết của kế toán tiền lương là :

 • Chấm công hàng ngày và theo dõi cán bộ công nhân viên
 • Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên
 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Công việc đơn cử :

 • Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng người lao động, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho người lao động vào từng bộ phận có liên quan.
 • Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp.
 • Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoạch quỹ lương kỳ sau.
 • Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm.
 • Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

2. Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng hay còn gọi với tên tiếng anh Sales Accountant là vị trí có trách nhiệm quản trị, ghi chép toàn bộ những việc làm tương quan đến nhiệm vụ bán hàng của doanh nghiệp. từ ghi hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết cụ thể lệch giá hàng bán, thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) phải nộp, ghi sổ chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa, thành phẩm xuất bán đến giải quyết và xử lý hóa đơn chứng từ, lập báo cáo giải trình bán hàng tương quan theo lao lý … .

3. Kế toán thu – chi

Kế toán thu - chi trong doanh nghiệp

Kế toán thu – chi

Công việc của kế toán thu – chi gồm có :

 • Quản lý mọi khoản thu/chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm .
 • Kiểm tra nội dung, số tiền trên Phiếu Thu/Chi với chứng từ gốc
 • Kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
 • Cho người nộp/nhận tiền ký vào Phiếu Thu/Chi .
 • Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu/Chi và giao cho khách hàng 1 liên sau đó căn cứ vào Phiếu Thu/Chi ghi vào Sổ Quỹ (viết tay ), chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu/Chi cho kế toán.
 • Khi chi tạm ứng, thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay. Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt. Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
 • Khi người nhận tạm ứng thanh toán, cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại .
 • Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối, lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
 • Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần
 • Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của thu ngân hàng ngày & thu khác.
 • Theo dõi tiền gửi ngân hàng.
 • Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi
 • Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng
 • Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
 • Thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hay tiền gửi cho nhà cung cấp: nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…
 • Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…
 • Hạch toán doanh thu ( bán lẻ và bán buôn) hàng ngày vào phần mềm kế toán, viết hóa đơn GTGT cho khách hàng
 • Kiểm tra công nợ của khách hàng bán buôn, định kỳ gửi thông báo xác nhận công nợ đến khách hàng
 • Định kỳ lập báo công nợ trình Ban lãnh đạo
 • Chốt tiền thu được hàng ngày cùng Thủ Quỹ

Xem thêm : Cách lập những nhiệm vụ kế toán bán hàng bằng ứng dụng quản trị bán hàng trên Excel không lấy phí

4. Kế toán công nợ

Kế toán công nợ trong doanh nghiệp

Kế toán nợ công

Công việc đơn cử của kế toán nợ công gồm có :

 • Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận
 • Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
 • Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán
 • Kiểm tra công nợ
 • Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng
 • Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nước của các bộ phận
 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ
 • Kế toán công nợ cần đôn đốc và trực tiếp thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ.
 • Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty
 • Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh/công ty
 • Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp
 • Kiểm tra báo cáo công nợ trên soft
 • Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
 • Lập thông báo thanh toán công nợ 
 • Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
 • Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. 
 • Quản lý công nợ

5. Kế toán kho

Kế toán kho trong doanh nghiệp

Kế toán kho

Kế toán kho ( hay còn gọi là kế toán theo dõi hàng tồn dư ) là một trong những vị trí kế toán viên từng phần hành ( cùng với Kế toán lệch giá, Kế toán tiền lương, Kế toán giao dịch thanh toán, … ) thao tác tại kho chứa sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu trong những doanh nghiệp ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc lập hóa đơn chứng từ và theo dõi chi tiết cụ thể sản phẩm & hàng hóa trong kho, gồm có cả tình hình hàng nhập – xuất – tồn ; so sánh những hóa đơn, chứng từ sổ sách với số liệu trong thực tiễn do Thủ kho trình lên, giúp hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc, thất thoát cho doanh nghiệp .

Xem thêm : Những điều cần biết về nhiệm vụ kế toán kho và chứng từ sổ sách

6. Kế toán thuế

Kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kế toán thuế

Các công việc chính của kế toán thuế bao gồm:

 • Lập tờ khai  thuế môn bài vào nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.
 • Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
 • Cuối tháng lập báo cáo  thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có).
 • Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
 • Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

Lời kết

Kế toán là một việc làm phức tạp yên cầu sự cẩn trọng và độ đúng mực cao để hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý một khối lượng việc làm lớn. Chính thế cho nên, việc vận dụng một ứng dụng kế toán nhằm mục đích giải quyết và xử lý việc làm tốt hơn là sự lựa chọn tối ưu cho những doanh nghiệp. Phần mềm quản trị bán hàng của Nhanh. vn phân phối dịch vụ Kế toán giúp cho những nhà kinh doanh hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý việc làm một cách chóng và hiệu suất cao hơn .

Phầm mềm quản lý của Nhanh.vn

Hy vọng rằng bài viết đã mang lại cho bạn những thông tin có ích về phần hành kế toán trong doanh nghiệp .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories